biznes - -147Adwokat Grzegorz Walerjańczyk w roku 2009 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. We wrześniu 2011 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, którą rozpoczął w styczniu 2012 r. przed Okręgową Radą Adwokacką w Koszalinie. Aplikację ukończył w grudniu 2014 r. W kwietniu 2015 r., po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, wpisany został na listę adwokatów na mocy uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, uzyskując tym samym tytuł zawodowy adwokata. W trakcie trzyletniej aplikacji adwokackiej, uzyskał wiedzę i praktykę, które są niezbędne do wykonywania zawodu.

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i dotyczy obsługi prawnej zarówno osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Kancelaria zapewni przy tym, kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Aktualnie adwokat Grzegorz Walerjańczyk, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Koszalinie, dochowując należytej staranności podczas wykonywaniu zawodu, stałym kontakcie z Klientem w sprawach jego dotyczących, wzajemnym zaufaniu, co cechuje dobrego adwokata.