biznes - -17Kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy z jaką Klient może się zgłosić, a więc zarówno na etapie przedsądowym jak i już w trakcie procesu sądowego. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz stałą opiekę prawną.

Kancelaria dużą uwagę kładzie na ugodową możliwość rozwiązania problemu, z jakim klient zwraca się o pomoc prawną, co pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe Klienta.

Potrzeby Klienta są priorytetem w mojej codziennej pracy, w tym celu adwokat Grzegorz Walerjańczyk poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań prawnych na każdym etapie sprawy. Kontakt i dobra relacja z Klientem są dla mnie bardzo ważne, dlatego też zawsze rzetelnie informuję o swoim stanowisku, przedstawiając je z uwzględnieniem oceny szans, na osiągnięcie określonego celu Klienta.

W przypadku obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, kancelaria oferuje kontakt bezpośrednio w siedzibie zleceniodawcy.

Adwokat Grzegorz Walerjańczyk uczestniczy również w organizowanych przez samorząd adwokacki dniach bezpłatnych porad prawnych.

Zakres usług jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem pomoc prawną z następujących dziedzin prawa:

  • cywilnego: prawo umów, sprawy spadkowe, gwarancja i rekojmia, prawa konsumenta, księgi wieczyste, prawo własności, prawo rzeczowe, a nadto ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń odszkodowawczych: komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, a także prawo umów, sprawy spadkowe, gwarancja i rękojmia, prawa konsumenta, księgi wieczyste, prawo własności, prawo rzeczowe,
  • karnego: ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na tle gospodarczym, wypadków drogowych – gotowość do reprezentacji od momentu powstania zdarzenia drogowego, na etapie postępowania przygotowawczego, świadcząc pomoc prawną zarówno jako obrońca jak i pełnomoocnik oskarżyciela posiłkowego, a także w sprawach dotyczących uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu,
  • rodzinnego: dotyczącymi m.in. spraw alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, rodzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, rozwodów, separacji,
  • pracy: dotyczącymi sporów na tle pracodawca – pracownik,
  • administracyjnego: reprezentacja zarówno przed organami administracji publicznej jak i przed sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych,
  • oraz w sprawach związanych z windykacją należności, reprezentując zarówno wierzycieli jak i dłużników,