W tym systemie z Klientem ustalana jest stawka wynagrodzenia za jedną godzinę. System stosowany zwykle w sprawach, których określenie z góry nakładu pracy adwokata nie jest precyzyjnie możliwe i dotyczy drobnych zleceń, opinii prawnych, czy też umów,