Jest preferowanym rozwiązaniem w przypadku świadczenia stałej obsługi prawnej przez adwokata na rzecz Klienta. W zależności od przewidywanego zapotrzebowania na usługi prawne w skali miesiąca, proponowana jest odpowiednia liczba godzin i ustalona z Klientem stawka miesięczna. W ramach ustalonego limitu godzin do dyspozycji, Klient Kancelarii adwokackiej może liczyć na pełną dyspozycyjność adwokata w zakresie konsultacji osobistych w siedzibie Kancelarii lub u Klienta, telefonicznych, a także za pomocą poczty elektronicznej. Obsługa tego rodzaju obejmuje także sporządzanie pism w bieżących sprawach dotyczących Klienta, opiniowanie planowanych przez Klienta projektów. System ryczałtowy związany ze stałą obsługą prawną, pozwala na znaczne obniżenie stawki, co stanowi bardzo atrakycjne rozwiązanie dla Klienta.