Adwokat Grzegorz Walerjańczyk, oferuje świadczenie pomocy prawnej polegającej na zastępstwie procesowym Klienta w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi, organami postępowania karnego czy organami administracji publicznej. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego w danej sprawie, pomocne jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 roku (Dz.U., 1800.). Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od nakładu pracy w danej sprawie, a więc poziom jest skomplikowania, czas trwania oraz wartość przedmiotu sporu.